mardi 1 octobre 2019

Wo das edelweiss blueht und der wildbach rauschtA1 - Bergzauber
A2 - Koenigsjodler
A3 - S'goeschei
A4 - Das martel im wald
A5 - O du mein Bayernland
A6 - Im wald drauss is schoen
A7 - Tirolerland wie bist du schoen
A8 - Arzmoser walzer
B1 - Schuetzen jodler
B2 - Gamssprueng
B3 - Landlerisch
B4 - Wo das edelweiss blueht und der wildbach rauscht
B5 - Ozapft is
B6 - Hinum Herum
B7 - Bozener Bergsteigerlied
B8 - Kranzerl Polka


Aucun commentaire:

Publier un commentaire